Türk Konseyi Devlet Başkanları V. Zirvesi Astana’da Gerçekleşti

Türk Konseyi Devlet Başkanları V. Zirvesi Astana’da Gerçekleşti

2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması’yla uluslararası bir örgüt olarak kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) Beşinci Zirvesi, “medya ve enformasyon işbirliği” temasıyla, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’ın evsahipliğinde 11 Eylül 2015 tarihinde Astana’da gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambaev ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz’ın iştirak ettiği Zirve`ye, Türkmenistan’ın Başbakan Yardımcısı Sayın Sapardurdı Toyliyev evsahibi ülkenin konuğu olarak katıldı.

Zirve’den önce Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanları Türk Konseyi’nin ilişkili kurumu olarak Bişkek’te Göçebe Medeniyeti Merkezi kurulması hususunda mutabakata vardı. Dışişleri Bakanlarınca tamamlayıcı belgelerinin imzalanmasıyla Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Fonu ve Göçebe Medeniyeti Merkezi’nin kurumsallaşmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Üye Ülkelerin Medya ve Enformasyondan sorumlu ve ilgili diğer Bakanlarının da katıldığı Zirve’de Türk Konseyi Beşinci Zirve Bildirisi Devlet Başkanlarınca imzalandı. Bu çerçevede, medya ve enformasyon alanında Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolü ile Üye Ülkelerin resmi haber ajansları ve ulusal televizyon kanalları arasında işbirliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptları Devlet Başkanlarınca memnuniyet karşılandı. Devlet Başkanları, Türk Televizyon Kanalının kurulmasına ilişkin çalışmaların kolaylaştırılmasını teşvik etmişler, ekonomi sahasında son bir yılda gerçekleştirilen iş forumları da dahil ekonomi alanındaki çalışmaları takdirle karşılamışlar ve turizm işbirliği hususunda güzergahı belirlenen ve tanıtım broşürü ile cdsi toplantıda dağıtılan Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin hayata geçirilmesi için Üye Ülkelerin yetkili makamlarına talimat vermişlerdir.

Devlet Başkanları’nın Üye Ülkelerinin üzerinde yer aldığı hat boyunca ulaştırma ve gümrük alanında işbirliğinin daha da geliştirmesine yönelik arzuları da Zirve Bildirisiıne yansıtıldı. Bununla birlikte, Devlet Başkanları, Türk Akademisi tarafından hazırlanmakta olan ortak tarih kitabının çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak, benzer ortak coğrafya ve edebiyat kitaplarının hazırlıklarının hızlandırılması gerektiğini belirtmiş, gençlik ve spor alanında yapılan çalışmalar hususunda duyulan memnuniyetlerini ifade etmiş, Kiev’de Türk Konseyi Bölgesel Diaspora Merkezi’nin açılmasının önemini vurgulamışlar ve son bir yılda Türk Konseyi’nin diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde kazanılan ivmeyi takdirle karşılamışlardır. Bu çerçevede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesi olan Türk Konseyi’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Teşkilatı, Afganistan için İstanbul Süreci, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler ile ilişkilerinin derinleştirilmesi çağrısında bulunan Devlet Başkanları, Türk Konseyi ile Dünya Gümrük Örgütü, BM Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Ayrıca Devlet Başkanları, Konseyin BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Merkezi ve BM’nin diğer uzmanlık kuruluşları ile yapılacak toplantılar için desteklerini ifade etmişlerdir. Astana Zirve Bildirisi’ne www.turkkon.org adresinden ulaşılabilecektir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, önce Dışişleri Bakanları ve sonra Devlet Başkanları Toplantılarına Konsey’in faaliyetleri hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Raporunda hem Üye Ülkeler arasında çeşitli alanlarda derinleştirilen bağların hem de Türk Konseyi’nin diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerinin güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel işbirliğine katkı sağladığının altını çizen Genel Sekreter Hasanov, bu çerçevede destekleri için Devlet Başkanlarına şükranlarını sundu ve Kazak Hanlığı’nın 550. yıldönümüne ilişkin olarak Kazakistan’ı kutladı.

Zirve’de Dr. Ömer Kocaman’ın Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcı ve Günay Afandiyeva’nın Türk Kültür ve Miras Fonu Başkanı olarak atanmaları Devlet Başkanlarının imzaladığı Karar ile onaylandı. Devlet Başkanlarının Toplantısının ardından gerçekleştirilecek Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in heyet başkanlarının onuruna vereceği resmi yemek ve sonrasında Kazak Hanlığı’nın 550. yıldönümüne ilişkin kutlamalarla Zirve sona erdi.

Kaynak: http://www.turkkon.org/tr-TR/turk-kenesi-besinci-zirvesi-basin-duyurusu/3/54/1915

Share this: