III. FORUM

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar III. Medya Forumu (8-9 Kasım 2013 – Bişkek)

III. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu”, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY ve Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sayın Sultan RAYEV’in teşrifleriyle, ilgili ülkelerden medya mensupları, kamu ve özel basın kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımıyla 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Bişkek’te gerçekleştirilmiştir.

Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Ömer ŞAHİN’in moderatörlüğünde, “Teknolojik Değişimin Yansıması Olarak Yeni Medya”, TÜRKMEP Başkanı Aflatun AMAŞOV’un moderatörlüğünde, “Türk Dünyasında Medyanın Geleceği: Yeni Medya Araçları ve Sosyal Medyanın Etkileri” ve son olarak Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Aynura TEMİRBEKOVA’nın moderatörlüğünde, “Medya Etiği Bağlamında Yeni Medya” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Türk dili konuşan bu geniş ve hayati coğrafyada faaliyet gösteren basın dünyasının temsilcileri, forum sonucunda şu ilkeler üzerinde mutabık kalmışlardır:

►Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar arasında var olan köklü ortak tarih, dil, kimlik ve kültüre dayanan ortak çıkar ve ilişkileri daha yoğun işbirliği yoluyla geliştirmek yönündeki temel ideal desteklenmektedir.

►Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi) Zirvesi Bildirisinde yer verilen ‘‘üye ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının Konsey ve Konsey ile ilgili kuruluşlar hakkında daha fazla farkındalık sağlamak konusunda önemli bir rol oynaması gerektiği’’ vurgusu Medya Platformu üyeleri tarafından da paylaşılmaktadır.

►TÜRK KENEŞİ, TÜRKPA, TÜRKSOY başta olmak üzere resmi ve gayriresmi kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulmuş olması büyük memnuniyetle karşılanmış, bu yönde atılacak her türlü adımın işbirliği alanlarının genişletilmesine ve uyumlaştırılmasına büyük katkı sağlayacağına dair inanç bütün katılımcılar tarafından paylaşılmış, süreçte medyanın önemli bir rol oynadığı gerçeği bir kez daha vurgulanmaktadır.

►Türk dünyasından medya kuruluşları ve temsilcilerinin katılımıyla 28 Ekim 2011 yılında Bakü’de resmi kuruluşu gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya Platformu (TÜRKMEP) benzeri örgütlenmelerin Avrasya’da bölgesel ve uluslararası işbirliğini pekiştireceğine inanılmaktadır.

►İfade ve basın özgürlüğü ile birlikte genel olarak medya sektörünün ortak kimliğin korunmasını da içeren çağdaş değerleri kapsayıcı, teknolojik ve bilgi yenilenmesini azami kullanabilen bir yapıya kavuşmasının temel hedef olduğu inancını güçlü bir şekilde onaylamaktadır.

►Geniş bir coğrafyayı paylaşan ülke ve toplulukların demokrasi altyapısını güçlendirecek gelişmeleri yakından takip etmesinin önemli olduğu vurgulanmakta, teknolojiyi kullanabilen bir medya dünyasının yaratılmasının geleceğimizin sağlıklı bir şekilde kurgulanmasına yadsınamaz bir katkı sağlayacağı kanaati paylaşılmaktadır.

►Forum katılımcısı gazeteci, akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderleri olarak bizler; “Yeni Medya” olarak adlandırılan ve teknolojinin bütün imkânlarını kullanan bugünün dünyasında medya sektörünün bu yapıya ivedilikle adapte olmasının gereklilik ve hatta bir zorunluluk olduğu gerçeğinin altını kuvvetli bir şekilde çizmektedir.

►Kontrolsüz ve düzensiz bilgi yayılımının yoğun olarak gözlemlendiği Yeni Medya Ortamı’nda, bireysel ve toplumsal özgürlüklere saygı kadar, haber ve eseri yaratanların haklarına riayetin de bir o kadar önemli olduğu gerçeği güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

►Ülke ve topluluk temsilcileri belirlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformunun, üzerinde uzlaşılan ilke ve değerler paralelinde düzenleyeceği ortak organizasyonların Türk dünyasının özkaynaklara dayalı olarak tanıtmayı ve halklarımızın doğru ve yansız haber almasını amaclayan ortak organizasyonların mevcut süreci derinleştirecek şekilde devam etmesinin büyük katkı sağlayacağı kanaati taşınmaktadır.

►Bu çerçevede TÜRK KENEŞİ’NİN öncelikle Türk tarih ve edebiyatı eğitimine yönelik Ortak Eğitim Televizyonu kurma kararının ve ortak terminoloji oluşturulmasına yönelik çalışmalarının Medya Platformun amaçlarıyla örtüştüğü vurgulanmaktadır.

►Yeni medya araçlarının kullanımının sağlıklı bir medya kültürü ile desteklenmesinin gerekli olduğu bilinciyle, etik değerleri dikkate alan mesleki yaklaşımın sektörün geleceği ve güvenilirliği adına elzem olduğu düşünülmektedir.

►Gelenekselleşen ve geniş bir coğrafyada etki alanını genişleten “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu’nun dördüncüsünün Kasım 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesine karar verilmiştir.

III. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu Programı

Share this: