II. FORUM

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar II. Medya Forumu (27-29 Ekim 2011 – Bakü)

“II. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu” 27-29 Ekim 2011 tarihlerinde Bakü’de “Küreselleşen Dünyada Türk Dilli Medya’nın Etkileri: Farklılıklar ve Ortak Çıkarlar” teması altında Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nden medya faaliyetleri yürüten kamu ve özel sektör basın temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Forum’un açılış bölümünde Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Aflatun AMAŞOV, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Siyasi İşler Danışmanı Ali HASANOV, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat KARAKAYA, Kazakistan’da bulunan “Nur medya” Holding Baş Direktörü Kaysar JANAXANOV, Kırgızistan’da bulunan “Kabar” İletişim Ajansı Direktörü Yardımcısı Mirkazi İSAKOV ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Birimi Müdürü Fatma DEMİREL tarafından birer konuşma gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Forum’un “Azerbaycan’ın Devlet Politikası ve Medya: Türk Dilli Ülke ve Toplumların İşbirliğinde Başlıca Öncelikler” başlıklı bölümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Siyasi İşler Danışmanı Ali HASANOV bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Forum’un “Türk Dünyasında Medya: Karakterik Hususiyetler, Faaliyet Dairesi ve İmkanlar”başlığıklı ilk oturumu Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Aflatun AMAŞOV’un moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Reşad MECİD’in moderatörlüğünde “Küresel Bilgi Mekanına Entegrasyonda Birleştirici Faktör olarak Türk Dilli Ülke ve Toplumların Medyası” başlıklı ikinci oturumun birinci konusu kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanlığı Strateji Araştırmaları Merkezi’nden Fikret Oğuz ATEŞ tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Kazakistan’da bulunan “Nur Medya” Holding Baş Direktörü Kaysar JANAXANOV’un moderatörlüğünde “Türkçe Konuşan Ülke ve Toplumlarda Sosyal Medya: Birleştirici Faktör Olarak Yeni Bakış Açısı” başlıklı ikinci oturumun ikinci konusu kapsamında Azeri Basın Ajansı Baş Direktörü Vüsale MAHIRQIZI tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Bahaddin AKYÖN’ün moderatörlüğünde “Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya Birliği: Beraber İşbirliği ve Perspektif Adımlar” başlığıyla gerçekleştirilen üçüncü oturumda Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat KARAKAYA tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.

17-18 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ilgili ülkelerden medya temsilcilerinin katıldığı bir Çalışma Grubu toplantısında tüzüğü hazırlanan “Türk Dilli Ülkeler ve Toplulukların Medya Platformu”nun kurulduğu ilan edilmiştir. Bilahare, Forum’a katılan ülkelerden ülke komitelerini Platformun koordinasyon kurulunu oluşturmak üzere komite başkanlarını seçmeleri istenmiş ve komite başkanlarının belirlenmesi ile birlikte koordinasyon kurulu teşkil edilmiştir. Forum’un bir yıl sürecek olan dönem başkanlığının Azerbaycan tarafından üstlenilmiş olması nedeniyle Medya Platformu’nun tüzüğü gereği, Platform’un başkanı olarak Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Aflatun AMAŞOV seçilmiştir. AMAŞOV bu görevi bir sonraki Forum toplantısına kadar yürütecektir. Ayrıca, Platfom tüzüğü uyarınca Platform’un Sekretaryası’nın Ankara’da olacağı göz önünde bulundurularak, Genel Sekreterlik görevine Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Murat KARAKAYA getirilmiştir.

Toplantı sonucunda kabul edilen sonuç bildirgesinde, bir sonraki Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu’nun Bişkek’te yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

II. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu Programı

Share this: